Home Nett binnen Inkomen Nederlandse vrouw in slakkengang omhoog

Inkomen Nederlandse vrouw in slakkengang omhoog

Het gemiddelde inkomen van een werkende vrouw kruipt naar het inkomen van een werkende man toe. Werkende vrouwen verdienden in 2020 gemiddeld 33.800 euro per jaar; mannelijke werkenden 52.300 euro.

Sinds 1977 is het inkomen van werkende vrouwen met ruim 60 procent gestegen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die stijging vond vooral plaats in de 21e eeuw en met name omdat de werkweken van vrouwen steeds langer zijn geworden. 

Loonverschil

In 2020 telde een gemiddelde werkweek voor een Nederlandse vrouw 26,2 uur. Een man werkte gemiddeld 35,4 uur. Daardoor lag het gemiddelde inkomen van een vrouw zo’n 35 procent lager dan dat van een man, stelt het CBS.

Naast de kortere werkweek speelt ook het lagere uurloon van vrouwen een rol. In 2020 verdienden vrouwen bruto zo’n 14 procent minder per uur dan mannen. In 2008 was het verschil nog 20 procent. Het lagere loon is aan verschillende factoren toe te schrijven, zegt het CBS. Naast leeftijdsverschil met mannen en deeltijdwerken zijn dat onder andere het beroepsniveau en wel of niet leiding geven.

Dat de loonkloof minder groot wordt, is vooral te danken aan het feit dat Nederlandse vrouwen steeds hoger opgeleid zijn.

Lees ook:

Kleiner salarisverschil tussen top en gewone werknemer

Het inkomensverschil tussen samenwonende mannen en vrouwen is nog steeds het grootst: 45 procent. Doordat steeds moeders meer zijn gaan werken, is het verschil met werkende vaders wel het sterkst teruggelopen. In 2000 was het verschil nog 64 procent.

Bij het beginnen met werken is er weinig verschil tussen hoeveel uren mannen en vrouwen werken. Daardoor kennen alleenstaanden en jonge stellen zonder kinderen nog relatief weinig inkomensverschil. Bij samenwonende 45-plussers is het verschil juist extra groot, omdat vrouwen van die generatie minder werken dan jongere vrouwen.

In de afgelopen 45 jaar kregen veel meer vrouwen inkomen uit werk: van 1,8 miljoen in 1977 naar 4,6 miljoen in 2020. In 1977 stonden tegenover elke 100 werkende vrouwen nog 223 werkende mannen. In 2020 waren dat er nog 113. 

Laag- versus hoogopgeleid

Uit het tweejaarlijkse Nationaal Salaris Onderzoek (NSO) van Nyenrode Business Universiteit en Intermediair, een vragenlijst onder zo’n 30.000 werknemers in loondienst, bleek afgelopen najaar dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen het kleinst is onder lageropgeleiden en het hoogst onder hoogopgeleiden.

RTL Z

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments