Home Nett binnen China vergaart gevoelige militaire technologie op Europese universiteiten

China vergaart gevoelige militaire technologie op Europese universiteiten

Europese universiteiten helpen China het machtigste militaire land ter wereld te worden. Door samenwerking met militaire universiteiten in China vloeit vanuit Europa gevoelige hoogwaardige kennis naar het Chinese leger.

Dat blijkt uit de ‘China Science Investigation’, een groot onderzoek naar 350.000 wetenschappelijke publicaties door een groep van Europese journalisten, Follow the Money en RTL Nieuws.

Het gaat om wetenschappelijke kennis voor wapentechnologie, onbemande voertuigen (drones), robotica en halfgeleiders, zoals chips. Kennis die China zelf niet heeft maar noodzakelijk is voor de ambitie van het land om in 2049 de grootste militaire supermacht ter wereld te zijn.

Vanaf de eeuwwisseling gaat het om bijna drieduizend studies (2.994) waarbij Europese universiteiten samenwerken met Chinese militaire wetenschappers.

Europese samenwerking met universiteiten van het Chinese leger

Militaire wereldmacht in 2049

Universiteiten uit Groot-Brittannië hebben de meest nauwe banden met Chinese militaire universiteiten. Bijna de helft (1.389) van alle studies komen voor hun rekening. Duitsland staat met 349 studies op plaats twee. Nederlandse universiteiten staan met 288 publicaties op de derde plaats.

President Xi Jinping constateerde bij zijn aantreden eind 2012 dat China technologisch ver achterliep op het Westen. Sindsdien investeert China in de ontwikkeling van zijn universiteiten en samenwerking met het buitenland om daar kennis te halen.

Het communistische land wil namelijk in 2049 economisch en militair onafhankelijk zijn van het westen. En daarvoor is 'hoogwaardige kennis en technologie nodig voor de ontwikkeling van de krijgsmacht'.

Wetenschapsspionage

In 2010 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD universiteiten al 'actief gewaarschuwd' voor wetenschapsspionage vanuit China.

Maar die waarschuwing heeft weinig uitgehaald, want sinds 2013 is een sterke toename te zien in het aantal gezamenlijke publicaties tussen Chinese militaire universiteiten en Nederlandse universiteiten.

Aantal studies laat toename zien

Samenwerking levert geld op

"Dit soort wetenschappelijk onderzoek staat ten dienste van het defensieapparaat van China", zegt Danny Pronk, defensie-expert van het Instituut Clingendael. De hier opgedane kennis wordt gebruikt voor de 'modernisering en ontwikkeling van het volksbevrijdingsleger van China'.

Universiteiten zagen samenwerking met China lange tijd als een kans en daarnaast brengt het veel geld in het laadje. "Daarin zijn we behoorlijk naïef geweest", zegt Pronk. "Nu worden de veiligheidsaspecten van die samenwerking voelbaarder en inzichtelijker, maar dat hebben we lange tijd niet onder ogen gezien."

Universiteiten werken vooral samen met de NUDT, een universiteit die direct onder het Chinese leger valt.

'Strengere regels nodig'

Veruit de meeste onderzoeken (2.210) zijn samen met militaire wetenschappers van de National University of Defense Technology (NUDT) uitgevoerd. De belangrijkste militaire universiteit van China, die onder direct gezag van het Chinese leger en president Xi Jinping staat.

"Ik vrees dat vitale technologie en kennis al is weggelekt. Op sommige fronten is het wellicht al te laat", zegt Pronk. "De modernisering van het Chinese leger heeft de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen. Nederland moet veel strenger vastleggen op welke vakgebieden er wel en niet met Chinese wetenschappers mag worden samengewerkt."

In een reactie laten Nederlandse universiteiten weten dat ze hechten aan academische vrijheid, maar ook dat ze de laatste jaren wel degelijk aandacht hebben voor het risico van het weglekken van hoog technologische kennis.

Koen de Regt & Roland Strijker

Xi Jinping HBO en Universiteiten Wetenschappelijk onderzoek Defensie Spionage

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments